Cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală nu vor mai fi depuse la Ministerul Justiției. Potrivit unui proiect de amendare a unor acte legislative, care urmează a fi examinat în ședința Guvernului din 21 noiembrie, atribuția va fi preluată de Agenția Servicii Publice (ASP).

Documentul prevede modificări la Codul Fiscal, Legea cu privire la asociațiile obștești și Legea privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie.

Inițiativa este argumentată prin faptul că verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficiarii mecanismului desemnării procentuale, semnifică inclusiv examinarea informației inserate în Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP.

De asemenea, autorii inițiativei argumentează această preluare a atribuțiilor prin modificările anterioare la Legea cu privire la asociațiile obștești, potrivit cărora ASP a preluat și funcția de înregistrare a asociațiilor obștești în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Depunerea cererii de participare la mecanismul de desemnare procentuală la Agenția Servicii Publice este prevăzută și în proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale, aflat în Parlament în procedură de adoptare.

Mecanismul desemnării procentuale este o modalitate indirectă prin care contribuabilii pot susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale. Procedura se efectuează prin indicarea codului fiscal al unui singur beneficiar, în declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul precedent. Dreptul la efectuarea desemnării procentuale le revine doar persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Mecanismul desemnării procentuale în cuantum de 2% din impozitul pe venit a fost adoptat în anul 2016 și este aplicat începând cu anul 2017, pentru venitul obținut în anul precedent.