Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ) de pe lângă Ministreul Justiţiei a anunțat organizarea, la data de 2 octombrie, a unei mese rotunde ştiinţifico – practică internaţională cu genericul ”Cerinţe tactice la efectuarea expertizelor judiciare şi întocmirea raportului de expertiză judiciară”.

Masa rotundă se va desfăşura on-line începând cu ora 09.00. Persoanele ce vor dori să participe la lucrările mesei rotunde, după depunerea formularului de participare în adresa CNEJ: cnej@justice.gov.md, vor primi link-ul pentru acces pe adresa lor electronică.

CNEJ invtă doritorii să participe la eveniment cu articole ştiinţifice și prezentări la tema anunţată. Ulterior, articolele ştiinţifice vor fi publicate în o ediţie specială a revistei ”Legea şi viaţa”, iar participanţii vor primi certificate de participare la eveniment.

Participarea la eveniment urmează a fi anunțată  până la data de 15 sptembrie prin expedierea pe adresa de e-mail a Centrului - cnej@justice.gov.md, a formularului de participare (poate fi descărcat aici) şi a articolului pentru publicare.

Cerinţe faţă de articole: Articolele cu  C Z U  se vor prezenta până pe data de 15 septembrie pe adresa de e-mail cnej@justice.gov.md. Volumul unui articol – 2-7 pagini A4, Microsoft Word 2003, caractere Times New Roman, 12, intervalul 1,0. Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 1,5 cm, stânga – 2,5 cm. Articolul va începe cu CZU, autorii (prenumele și numele deplin, denumirea instituției, orașul și țara), titlul (cu majuscule). Se recomandă nu mai mult de 4 autori. Articolele vor conține obligatoriu rezumat în limba română şi engleză (cu indicarea titlului) până la 5-7 rânduri fiecare și următoarele compartimente: actualitatea temei, obiectivele lucrării, material şi metode de cercetare, rezultate obţinute, discuţii, concluzii, bibliografie. Se admite includerea în text a figurilor, imaginilor și tabelelor, care se întitulează şi numerotează. Referinţele bibliografice vor fi numerotate în cifre arabe în ordinea alfabetică a primului autor și se vor include în conținutul articolului între paranteze pătrate [1], indicându-se doar numărul de ordine al referinței.