Autoritatea Națională de Integritate ar putea fi obligată să elibereze certificatele de integritate candidaților la funcțiile publice în termen de zece zile și nu 15, cum este în prezent. Un proiect de modificare legislativă în acest sens a fost publicat pentru consultări publice.

Totodată, și durata verificării candidaților la funcțiile publice de către Serviciul de Informaţii şi Securitate ar putea fi redusă. Dacă în prezent procedura se efectuează în termen de până la 30 de zile calendaristice din data primii documentelor necesare, proiectul reduce acest termen de trei ori, până la zece zile calendaristice. La necesitate, procedura de verificare va putea fi prelungită cu încă zece zile calendaristice, și nu cu 30, cum este în prezent.

În același timp, se propune ca autorităţile publice şi persoanele juridice să fie obligate să prezinte organului de verificare informaţiile solicitate în termen de trei zile lucrătoare și nu cinci zile, cum prevede acum legea.

Autoritățile spun că modificările sunt necesare pentru a optimiza procedurile conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici, prin reducerea termenelor de eliberare a actelor ce certifică situația privind aspectele de integritate ale candidaților.

Menționăm că, potrivit legislației, verificării sunt supuși candidații la funcțiile:

  • de demnitate publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, cu excepţia alegerilor parlamentare sau locale, sau indirect, prin numire, specificate în Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică , cu excepția candidaților la funcția de judecător și a judecătorilor în funcție;
  • publice de conducere de nivel superior şi la funcţiile publice de conducere;
  • ocupate de militarii prin contract sau de alte persoane cu statut special în autorităţile publice în care este prevăzut serviciul militar sau special, corespunzătoare categoriilor înalţilor funcţionari publici şi funcţionarilor publici de conducere;
  • ocupate de persoanele delegate în misiune diplomatică sau consulară în calitate de şef al acesteia, precum şi de persoanele selectate pentru a fi delegate în misiune diplomatică sau consulară care anterior nu au deţinut funcţie publică;
  • ocupate de inspectorii de integritate, conform prevederilor Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.