De astăzi, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020. Această măsură este valabilă în perioada stării de urgență.

Potrivit deciziei, persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay. 

Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației se anexează, Anexa nr. 2). 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră: 

  • va asigura verificarea completării veridice a declarațiilor; 
  • va transmite electronic, săptămânal către Compania Națională de Asigurări în Medicină a Declarațiilor scanate; 
  • va transmite electronic, săptămânal către Compania Națională de Asigurări în Medicină lista persoanelor care au traversat frontiera de stat pe cale aeriană.