O gamă largă de servicii publice electronice vor fi accesibile pentru cetățenii moldoveni din diaspora și locuitorii satelor, pentru care distanța este un impediment în solicitarea unui serviciu public. Acest lucru va fi posibil odată cu implementarea, în curând, a Proiectului CUPS – Centre unificate de prestare a serviciilor publice, pilotarea cărora a fost aprobată de Guvern în ședința din 10 noiembrie.

Odată cu deschiderea centrelor în cadrul proiectului pilot și, ulterior, prin extinderea acestora la nivel național, va fi simplificat procesul de obținere a serviciilor publice calitative de către cetățenii din mediu rural și din diaspora. De asemenea, vor fi diversificate canalele de prestare a serviciilor publice, îmbunătățită experiența beneficiarilor de servicii, dezvoltate instrumentele de interacțiune și cooperare între prestatorii de servicii publice. Guvernul își propune să se apropie astfel de oameni și să sporească încrederea acestora în modernizarea serviciilor publice. 

Proiectul va fi implementat etapizat. La prima etapă, pe parcursul anului 2022,  în țară și peste hotare, în total, vor fi inaugurate 26 de centre. Ulterior, în anul 2023, încă 60 de localități din țară vor beneficia de proiectul CUPS.

Specialistii CUPS, care au fost selectați și instruiți pentru pilotare, vor activa în 17 primării din localități rurale și în 9 misiuni diplomatice și oficii consulare ale Republicii Moldova peste hotare.  

Specialistul CUPS, în persoana unui angajat al primăriei locale, va avea misiunea de a informa populația și de a ajuta cetățenii de la sate să acceseze serviciile de care au nevoie în format electronic (serviciile cadastrale, de stare civilă, acte permisive, alocații, indemnizații, autorizații pentru construcție etc), le vor oferi suport informațional și practic cum să depună solicitări pentru servicii (cereri), să completeze formulare de înregistrare online și vor ajuta, totodată, la recepționarea rezultatului prestării.  

Conform aceluiași principiu, cetățenii moldoveni aflați peste hotare se vor putea adresa la cel mai apropiat consulat al Republicii Moldova, pentru a obține o gamă largă de servicii de la autoritățile statului Republica Moldova, fiind ajutați de angajații Oficiului Consular de la formularea cererii, până la obținerea rezultatului. 

Demararea procesului de pilotare va include, în primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale, cu posibilitatea includerii ulterioare și a serviciilor publice prestate de alte autorități guvernamentale.

Lista misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, precum și lista unităților administrativ-teritoriale de nivel întâi în care se pilotează CUPS pot fi vizualizate aici.