Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat doi membri din rândul judecătorilor în Comisia pentru examenele de admitere din anul 2019, pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror.

Potrivit deciziei Consiliului, au fost desemnați în calitate de membri ai Comisiei respective judecătorii Viorica Puica și Lidia Bulgac.

Viorica Puica este magistrat în cadrul Judecătoriei Chișinău, iar Lidia Bulgac – în cadrul Curții de Apel Chișinău.

Componența Comisiei pentru examenele de admitere la INJ este aprobată de Consiliul INJ. Comisia este constituită din șapte membri, dintre care doi membri desemnaţi de către Consiliul Superior al Magistraturii, doi membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor şi trei membri numiţi din rândul profesorilor universitari care deţin titlul de doctor în drept, sau unul superior acestuia, din domeniile de drept ale disciplinelor incluse în probele de concurs. Profesorii universitari sunt selectaţi de Institut. 

Comisia pentru examenele de admitere are următoarele atribuţii:

  • examinează lucrările participanţilor la concurs şi evaluează participanţii la concurs în cadrul fiecărei etape a concursului de admitere;
  • anunţă rezultatele examenelor de admitere;
  • ia măsuri pentru ca în sălile în care se desfăşoară concursul să nu aibă acces persoane străine neautorizate;
  • pregăteşte şi transmite Consiliului spre aprobare listele participanţilor la concurs care au promovat concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la proba orală şi scrisă, şi raportul privind desfăşurarea examenului;
  • exercită orice alte atribuţii necesare bunei organizări şi desfăşurări a concursului de admitere.

Din componenţa Comisiei pentru examenele de admitere nu pot face parte membrii CSM, CSP, Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor şi persoanele care sunt în conflict de interese.

Amintim că, Institutul Național al Justiției (INJ) a prelungit concursul pentru depunerea documentelor pentru admiterea la instruirea iniţială, în perioada octombrie 2019 – aprilie 2021, a viitorilor judecători și procurori. Candidații pot să depună actele în data de 23 august.

Pentru perioada 2019-2021, la concurs au fost scoase 20 de locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.