Consiliul de mediere are o nouă componență. În data de 4 noiembrie, comisia de concurs, instituită de Ministerul Justiției, a selectat noii membri.

Din rândul mediatorilor au fost selectați patru membri. Este vorba despre Felicia Chifa (a făcut parte și din componența anterioară), Dumitru Lefter, Aurelia Irodoi și Iulia Rotari. Iar din rândul societății civile a fost selectată Svetlana Slusarenco.

Concursul a fost organizat după ce la data de 21 decembrie 2020 a expirat mandatul Consiliului de mediere, instituit prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1195/2016.

Anterior, potrivit Ordinul Ministrului Justiției nr. 121 din 17 mai 2019 cu privire la completarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 1195 din 21 decembrie 2016 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de mediere, Marcel Burlacu a fost selectat în calitate de membru al Consiliului de mediere din rândul mediatorilor după încetarea calității de membru a lui Andrei Balan. În urma concursului desfășurat în 2019, Marcel Burlacu deține un mandat de membru până în 17 mai 2023.

Potrivit legislației, Consiliul de mediere este format din 9 membri. Durata mandatului membrilor Consiliului este de 4 ani, iar membrii Consiliului nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

Șase membri ai Consiliului (cinci mediatori și un reprezentant al societății civile) sînt selectați de către Ministerul Justiției, prin concurs public, conform unui regulament aprobat de acesta.

Alți trei membri sunt desemnați de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Consiliul Uniunii Avocaților, adunarea generală a notarilor.

Consiliul de mediere este un organ colegial, cu statut de persoană juridică de drept public, instituit pentru implementarea politicilor în domeniul medierii.