Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat mai mulți membri în colegiile din subordinea sa din partea societății civile.

Astfel, în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a fost desemnată, pentru un mandat de patru  ani, în calitate de membru titular, Aliona Chisari-Rurak și în calitate de membru supleant Sergiu Beșliu.

De asemenea, Consiliul a luat decizia de a desemna în Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor în calitate de membri titulari pe Ivan Jecev și pe Constantin Pisarenco și în calitate de membri supleanți pe Sergiu Beșliu și pe Ruslan Berzoi.

În Colegiul de disciplină și etică au fost desemnați în calitate de membri titulari pe Pavel Țurcan și pe Oleg Televca, iar în calitate de membri supleanți pe Mihail Sorbala și pe Ina Bostan.

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din șapte membri, după cum urmează:

  • cinci sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor;
  • doi sunt aleși de către Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.

Membrii colegiului reprezentanți ai societății civile primesc o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor Consiliului Superior al Procurorilor aleși din rândul procurorilor.