Pe parcursul anului 2018, Serviciul Fiscal a înregistrat circa 10 mii de contracte de locațiune. Acest fapt presupune că tot mai multe persoane își oferă locuințele în chirie în mod legal, chiar dacă trebuie să achite 7% din venitul obținut. 

Potrivit datelor oferite de FISC, în 11 luni ale anului 2018 au fost identificate 4.314 persoane fizice care transmit în chirie bunuri imobile, fiind demarate acțiuni de conformare față de ele. De asemenea, Serviciul Fiscal a înregistrat 9.570 de contracte de locațiune.

Totodată, 405 persoane fizice care dau în chirie bunuri imobile au fost supuse controlului fiscal, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază de peste 444 mii de lei, penalități de peste 58 de mii de lei, dar și amenzi de peste 40 de mii de lei.     

Serviciul Fiscal recomandă persoanelor fizice şi juridice să se conformeze legislaţiei în vigoare şi să înregistreze contractele de chirie la Direcţiile deservire fiscală din raza de amplasare a bunului imobil.

Persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile urmează să se conformeze legislației și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Impozitul se achită cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans, în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Persoanele fizice care nu își onorează obligațiile corespunzătoare riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.