Serviciul Fiscal de Stat susține că în perioada ianuarie – octombrie, a continuat măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile privind înregistrarea contractelor de locațiune. Urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3.603 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

Totodată, în cazul a 347 persoane fizice, ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale, au fost calculate suplimentar spre plată la buget plăți de bază – 178,7 mii lei, penalități – 8,1 mii lei și amenzi – 56,2 mii lei.

În rezultat, în perioada respectivă s-au înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat 10.766 contracte de locațiune/chirie.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.