În Republica Moldova urmează a fi elaborat și implementat un sistem informațional automatizat în activitatea de efectuare a expertizei judiciare. Costurile proiectului ar putea ajunge la circa 200 de mii de dolari, bani care vor fi oferiți prin proiectul PNUD „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”.

Conceptul sistemului este descris în proiectul hotărârii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară” (SIA GDEJ), remis recent de Ministerul Justiției pre coordonare.

Proiectul cuprinde prevederi care stabilesc statutul și locul sistemului informațional în spectrul de resurse și sistemele informaționale ale statului, obiectivele, principiile și cadrul normativ în baza cărora sistemul urmează a fi creat și implementat, spațiul funcțional, structura organizatorică, spațiul informațional și tehnologic, precum și aspectele relevante de asigurare a securității informaționale a sistemului.

În prezent, procedurile operaționale existente în procesul desfășurării activității instituțiilor de expertiză judiciară, cu mici excepții, sunt bazate pe hârtie. Aceasta determină existența unor riscuri și vulnerabilități care vizează siguranța și integritatea rapoartelor de expertiză, dar și  o durată mai mare de timp a procedurilor ce vizează interacțiunea cu alte autorități publice din sectorul justiției (procuratura, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, etc).

Odată cu elaborarea SIA GDEJ, procedurile de efectuare a expertizei judiciare vor fi automatizate, iar rapoartele de expertiză judiciară vor putea fi partajate cu alți actori relevanți din sectorul justiției în mod electronic.

SIA GDEJ va fi practic un registru al dosarelor de expertiză judiciară, ținut în scopul înregistrării rapoartelor de expertiză întocmite de către sau cu participarea experților judiciari care activează în cadrul instituțiilor de expertiză judiciară înregistrate în Republica Moldova și formării dosarelor de expertiză judiciară în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Potrivit autorilor, cele mai importante beneficii cuantificabile în urma revizuirii proceselor din cadrul sistemul de expertiză judiciară, digitizarea fluxului de documente și implementarea SIA GDEJ se referă în special la economia considerabilă de timp, cheltuieli pentru transport și pentru purtători de informație (hârtie). Aceste economii sunt estimate, conform analizei de impact, la o cifră minimă de circa 17 592,3 mii lei pe an.

Pe de altă parte costurile opțiunii recomandate în analiza de impact sunt de aproximativ 298,7 mii lei anual, care include costul anual de mentenanță, estimat la 236,1 mii lei și cheltuielile legate de utilizarea semnăturii electronice de circa 62, 6 mii lei.

Costurile dezvoltării și punerii în aplicare a SIA GDEJ (de circa 127-200 mii USD) va fi suportat de către proiectul PNUD ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, existând posibilitatea unei finanțări suplimentare pentru asigurarea mentenanței sistemului nou creat din contul resurselor PNUD până la finele anului 2022.