Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că în perioada lunilor ianuarie – aprilie 2021 au fost înregistrate 5.936 contracte de locațiune/chirie.

Totodată, au fost identificate 2.091 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

De la alte 231 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 187,7 mii lei, penalități – 16,7 mii lei și amenzi – 42,1 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 90 (1) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.