Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat modificarea pct. 10 din Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/5/2016. 

Potrivit amendamentului, în cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerințelor de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate în cadrul MTF sau, în cazul valorilor mobiliare proprietate publică, pe piața reglementată, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile MTF, respectiv, Regulile pieței reglementate, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește 60 de zile.

Astfel, va fi posibilă valorificarea dreptului acționarului de a-și înstrăina acțiunile deținute în societățile pe acțiuni a căror acte statutare permit circulația liberă a valorilor mobiliare, fără a implica în acest proces emitentul de valori mobiliare.