Tot mai mulți cetățeni aleg desemnarea a 2% din impozitul pe venit în folosul asociațiilor și organizațiilor obștești și cultelor religioase. Potrivit Serviciului Fiscal, în 2018, 36.768 de contribuabili au solicitat direcționarea a 2% din suma impozitului pe venit achitat în folosul asociațiilor obștești ori cultelor religioase.

În total, suma solicitată pentru desemnare procentuală a constituit 8,28 milioane lei. Comparativ cu anul 2017, acești indicatori au crescut cu 11.249 persoane (+44%) și cu 2,65 milioane lei (+47%).

Totuși, banii nu vor ajunge imediat la beneficiari. Sumele desemnate procentual urmează a fi verificate în vederea corespunderii condițiilor stabilite de Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale. Conform prevederilor legale, vor fi validate desemnările procentuale cu întrunirea următoarelor condiții:

  • declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit a fost depusă în termen;
  • impozitul pe venit declarat este achitat integral și în termen;
  • contribuabilul nu are datorii la impozitul pe venit.

De asemenea, desemnări procentuale se efectuează în folosul unui singur beneficiar din Lista beneficiarilor.