Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră că dispoziția din dreptul german care interzice motoarelor de căutare să utilizeze ”snippet-uri” (un text scurt sau un fragment de text) de presă fără autorizația editorului nu este aplicabilă în lipsa unei notificări prealabile a Comisiei.

În fapt, este vorba despre o reglementare referitoare la un serviciu al societății informaționale și deci despre ”o reglementare tehnică” al cărei proiect trebuie să facă obiectul unei notificări a Comisiei.

VG Media, o societate germană de gestiune colectivă a drepturilor de autor, a formulat la Landgericht Berlin (Tribunalul Regional din Berlin, Germania) o acțiune în despăgubire împotriva Google pentru încălcarea drepturilor conexe drepturilor de autor ale mai multora dintre aderenții săi, editori de presă. Aceasta susține că Google a utilizat, de la 1 august 2013, pe motorul său de căutare și pe situl de informații automatizat, ”Google Actualități”, ”snippet-uri” de presă (texte scurte sau fragmente din texte de presă, după caz, însoțite de imagini), care provin de la membrii săi, fără a plăti în schimb vreo remunerație.

Landgericht Berlin are dubii în ceea ce privește posibilitatea ca VG Media să se prevaleze, față de Google, de dispoziția din dreptul german relevantă care a intrat în vigoare la 1 august 2013 și care vizează să protejeze editorii de presă. Această dispoziție interzice numai operatorilor comerciali de motoare de căutare (și furnizorilor comerciali de servicii care editează în mod similar conținuturi) să pună la dispoziția publicului, integral sau parțial, publicații de presă, cu excepția unor cuvinte individuale și a unor scurte fragmente de text.

Landgericht Berlin dorește să afle dacă o astfel de dispoziție constituie o ”reglementare tehnică”, în sensul Directivei 98/34 de stabilire a standardelor și reglementărilor tehnice, care ar fi trebuit să facă obiectul unei notificări prealabile a Comisiei pentru a putea fi invocată împotriva particularilor.

Prin hotărârea pronunțată, Curtea de Justiție răspunde afirmativ.

O dispoziție precum cea în discuție constituie o reglementare referitoare la serviciile societății informaționale și deci o ”reglementare tehnică”.

În fapt, ea vizează în mod specific serviciile în discuție, întrucât reiese că obiectul său principal și finalitatea sa erau protejarea editorilor de presă împotriva atingerilor aduse dreptului de autor prin motoarele de căutare online. În acest cadru, se pare că s-a considerat că este necesară o protecție doar împotriva unor atingeri sistematice aduse operelor editorilor online, săvârșite de furnizorii de servicii ale societății informaționale.

Întrucât o astfel de reglementare vizează în mod special serviciile societății informaționale, proiectul reglementării tehnice trebuie să facă obiectul unei notificări prealabile a Comisiei. În lipsa acesteia, un particular poate invoca inaplicabilitatea sa.