În cazul unui control, șoferii de camion sau autobuz care nu prezintă foile de înregistrare ale tahografului pentru ziua în curs și anterioarele 28 de zile pot fi sancționați o singură dată, indiferent de numărul foilor lipsă, apare într-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), scrie avocatnet.ro.

Întrebarea la care a răspuns acum CJUE era dacă, atunci când șoferii profesioniști nu pot prezenta mai multe foi de înregistrare ale tahografului, trebuie sancționați o singură dată sau de mai multe ori, pentru fiecare neregulă întâlnită.

Soluția unei sancțiuni singulare, indiferent de numărul de abateri constatate, a fost dată în baza principiului legalității infracțiunilor și a pedepselor din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care impune ca legea să definească în mod clar încălcările și pedepsele prin care le sancționează, lucru care, în acest caz, nu este valabil.

Decizia CJUE vizează două litigii din Italia, în care au fost implicați doi șoferi profesioniști, ce nu au putut să prezinte înregistrările tahografului pentru ziua în curs și anterioarele 28 de zile și astfel au fost sancționați de mai multe ori, pentru fiecare dintre neregulile descoperite în acest sens de autoritățile italiene.

Legislația europeană din domeniul transportului rutier instituie, în ceea ce privește foile de înregistrare, o obligație în temeiul căreia șoferul trebuie să fie în măsură să prezinte foile de înregistrare din ziua controlului și cele din precedentele 28 de zile.

Astfel, se stabilește o obligație unică, care acoperă toată această perioadă de 29 de zile, iar nu mai multe obligații distincte pentru fiecare dintre zilele vizate sau pentru fiecare dintre foile de înregistrare corespunzătoare.

În consecință, după cum și-a motivat CJUE decizia, chiar dacă valoarea maximă a amenzii care poate fi aplicată în astfel de situații ar fi considerată prea mică pentru a-i convinge pe șoferi să nu mai încalce aceste reguli, nu se pot aplica mai multe sancțiuni, fiecare pentru una sau mai multe zile cuprinse în perioada care acoperă ziua controlului și cele 28 de zile precedente.

Potrivit legislației din domeniu, șoferii profesioniști trebuie să folosească foi de înregistrare sau carduri de conducător auto în fiecare zi în care conduc, începând din momentul în care preiau vehiculul, iar foaia de înregistrare sau cardul digital de conducător auto nu trebuie retrase înainte de sfârșitul zilei de lucru decât în cazul în care această acțiune este autorizată.

Deciziile date de CJUE sunt obligatorii pentru toate instanțele din Uniunea Europeană care se confruntă cu cazuri asemănătoare, dar autoritățile trebuie, de asemenea, să țină cont de ele, în vederea ajustării legislației interne.