Obținerea permisului de conducere sau înmatricularea unui vehicul au loc, de multe ori, prin scheme de corupție. Aceasta nu mai este doar o informație apărută pe rețele sau în presă, ci o constatare a Centrului Național Anticorupție (CNA) în urma evaluării integrității instituționale la Departamentul Înmatriculare a Mijloacelor de Transport și Calificare a Conducătorilor Auto al Agenției Servicii Publice (ASP).

Printre principalele riscuri de corupție identificate de CNA la instituție se numără fraudarea rezultatelor examenului de calificare auto, favorizarea unor candidați, coruperea activă și pasivă şi traficul de influență.

Potrivit CNA, existența acestor riscuri de corupție este demonstrată de faptul că tot mai multe persoane care susțin că pot influența funcționari responsabili de evaluarea cunoștințelor în cadrul examenului de calificare auto sunt reținute în flagrant delict de ofițerii CNA.

Sumele extorcate de către intermediari pentru a favoriza obținerea calificativului ”admis” pentru o singură probă variază între 350 și 500 de Euro, iar pentru ambele probe (teoretică și practică), mita extorcată ajunge până la 1.000 de Euro, în funcție de zona geografică a țării.

Cauzele acestor manifestări de corupție ar deriva din procedura de desfășurare a examenului și condițiile de obținere a dreptului de a conduce vehicule, care este una defectuoasă. Astfel, unii candidați sunt admiși la examen în lipsa unei programări prealabile. O altă problemă se referă la realizarea frauduloasă a unor programări, care ulterior sunt utilizate în interesul altor persoane, contra remunerărilor ilicite. Așa gen de servicii sunt propuse nestingherit prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv.

În același timp, practica de repartizare unilaterală a dosarelor candidaților către anumiți examinatori la proba practică ar crea condiții pentru scheme de corupție. 

Un alt aspect, identificat în timpul evaluării integrității instituționale, ține de cadrul normativ cu privire la procedura de înmatriculare a vehiculelor, care este unul defectuos și abuziv. Astfel, prin admiterea înmatriculării și transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculelor aflate în căutare națională sau internațională, precum și a vehiculelor cu numărul de identificare nimicit intenționat, falsificat sau contrafăcut se creează condiții pentru legalizarea unor posibile scheme infracționale.

Evaluarea a mai stabilit că actele normative privind siguranța traficului rutier atribuie unor autorități competențe excesive, capabile să genereze abuzuri. Un exemplu în acest sens ar fi normele defectuoase aferente procedurii de nimicire a permiselor de conducere, dar și normele discriminatorii cu privire la procedura de preschimbare a permisului de conducere obținut în regiunea Transnistreană.

Impactul acestor riscuri este unul grav şi încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la viață și integritate fizică, susține CNA.

Pentru a elimina riscurile de corupție identificate, CNA a formulat și a prezentat entității publice evaluate, inclusiv Guvernului şi ministerelor de resort, o serie de recomandări, implementarea cărora urmează a fi monitorizată ulterior.

Mai multe informații sunt disponibile în Raport.