Centrul Național Anticorupție anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de director-adjunct. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare juridice, o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
 • să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
 • să nu fie, în ultimii doi ani, membru al vreunui partid politic;
 • să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
 • să nu aibă antecedente penale;
 • să cunoască limba română.

De asemenea, candidaţii pentru funcţia de director adjunct trebuie să fie apţi, din punct de vedere medical, pentru exercitarea atribuţiilor.

Candidații trebuie să depună personal dosarul de concurs, care va conpne:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecțonare profesională și/sau de specializare;
 • copia cametului de munca;
 • scrisoare de recomandare;
 • certificatul medical F 086E;
 • cazierul judiciar și declarația pe propria răspundere precum că nu este și nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic, nu este și nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic.

Concursul se organizează cu scopul selectării candidaților care vor fi prezentați Parlamentului de către directorul Centrului pentru numirea în funcția de director adjunct al CNA.