Chiar dacă factori de risc care pot genera apariţia manifestărilor de corupţie nu au fost identificați, Centrul Național Anticorupție (CNA) are, totuși, obiecții la inițiativa legislativă privind acordarea pașapoartelor diplomatice judecătorilor de la Curtea Constituțională. Mai exact, în avizul emis de instituție se spune că nota informativă a proiectului trebuie completată cu fundamentarea economico-financiară în vederea estimării mijloacelor financiare necesare pentru implementarea noilor prevederi legale.

În aviz se menționează că, deși în nota informativă se spune că modificările de lege propuse nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, CNA afirmă că normele legale în vigoare stabilesc, totuși, o taxă de 650 lei pentru confecționarea și personalizarea pașaportului diplomatic. Prin urmare, inițiativa legislativă cauzează costuri suplimentare la buget, iar în nota informativă prezentată nu este indicat de unde vor fi alocați acești bani. La fel, lipsesc estimările privind cheltuielile totale necesare pentru perfectarea pașapoartelor diplomatice judecătorilor de la Curtea Constituțională. Prin urmare, CNA propune autorilor inițiativei legislative să completeze nota informativă cu fundamentarea economico-financiară.

În context, menționăm că, la Curtea Constituțională sunt șase judecători, desemnați pentru un mandat de șase ani. Președintele instanței are pașaport diplomatic. Prin urmare, conform inițiativei legislative urmează să mai fie perfectate cinci pașapoarte diplomatice.

Autorii proiectului spun că inițiativa vine să asigure judecătorii Curții Constituționale cu facilitățile necesare și corespunzătoare mandatului pe care îl dețin în cazurile de circulație peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu.