Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat concurs pentru selectarea candidaților la funcția de director-adjunct.

Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
  • studii superioare juridice; 
  • vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani; 
  • reputaţie ireproşabilă; 
  • să nu fie, în ultimii doi ani, membru al vreunui partid politic, să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic; 
  • să nu aibă antecedente penale;
  • să cunoască limba de stat;
  • să fie apţi, din punct de vedere medical, pentru exercitarea atribuţiilor. 

Dosarele pot fi depuse până la data de 11 decembrie, ora 17.00, la sediul CNA.

Regulamentul de desfăşurare a concursului poate fi accesat aici.

Potrivit legislației, directorii-adjuncți ai CNA sunt numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada mandatului directorului.

Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs, organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic.

Directorul CNA este asistat de doi directori-adjuncți. În prezent, una din cele două funcții este ocupată de Lidia Chireoglo, numită de Parlament în data de 11 mai 2018.

În primăvara acestui an, instituția a organizat concurs pentru ambele funcții. Deși cinci persoane au fost admise la interviu, a fost selectată doar Lidia Chireoglo.