Centrul Național Anticorupție spune că autorii proiectului de lege care propune excluderea certificatului de integritate nu au prezentat argumente pertinente privind modificările propuse. Prin urmare, reglementările propuse ar putea să nu aibă finalitatea scontată, cea de a asigura numirea în funcție publică a unei persoane integre. Opinia este expusă în avizul dat la proiect, publicat recent.

Totuși, în documentul semnat de CNA se menționează că odată cu atribuirea Autorităţii Naţionale de Integritate a competenței de eliberare a certificatului de integritate, care după denumire este similar certificatului de cazier privind integritatea profesională eliberat de către Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate, s-au creat confuzii atât pentru entităţile publice, cât şi pentru agenţii publici/candidaţi. Acest fapt a fost sesizat şi de către experţii din cadrul proiectului Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire, implementat de către Consiliul Europei, care au invocat despre necesitatea clarificării situaţiei create.

Prin urmare, CNA consideră oportun excluderea atribuției Autorității Naționale de Integritate de eliberare a certificatului de integritate ca noţiune, însă nu şi ca măsură de prevenire a corupţiei şi de asigurare a verificării integrităţii a angajaţilor publici/candidaţi. Argumentele autorului invocate în acest sens se consideră a fi insuficiente pentru excluderea posibilității de verificare de către conducătorul entității publice a informației despre actele de constatare rămase definitive în ultimii trei ani în privința agenților publici.

Excluderea propusă prin proiect contravine și unor principii directoare statuate în actele juridice internaționale, cum ar fi Convenția Națiunilor Unite împotriva corupție și Rezoluția (97) 24 a Comitetului de Miniștri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupției, în care se statuează că statele urmează să ia măsurile cele mai efective pentru prevenirea corupției și, în acest sens, să contribuie la educația publică și la promovarea bunei conduite (etice).

Astfel, Centrul Național Anticorupție recomandă ca propunerile de modificare legislativă să fie reformulate așa încât să cuprindă norme ce prevăd posibilitatea de verificare de către conducătorul entităţii publice a informaţiei despre actele de constatare rămase definitive în ultimii trei ani în privința agenților publici. Informația ar trebui să fie eliberată de ANI la solicitarea conducătorului entității publice.