Centrul Național Anticorupție a publicat Raportul de expertiză pe marginea proiectului ce prevede suspendarea aplicării de către instanțele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție, conform prevederilor art.385 alin.(5), art.4732 alin.(3) și 4734 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Centrul menționează că documentul aprobat ieri de către Executiv corespunde interesului public general, deoarece va contribui la identificarea și aplicarea mecanismului corespunzător, care să asigure realizarea scopului pedepsei penale, precum și respectarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în adresa Republicii Moldova, în ceea ce privește condițiile de detenție în penitenciare. Experții nu au identificat riscuri de corupție.

Totuși, experții CNA au notificat nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparenţa în procesul decisional.

De asemenea, Centrul a menționat în Raport că a atenționat încă în 2016 despre deficiențele legate de implementarea mecanismului compensatoriu, în cadrul raportului de expertiză anticorupție întocmit asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de executare), care avea drept scop umanizarea politicii penale, însă fără rezultat.

Centrul a atras atunci atenția asupra faptului că ”eliberarea condiţionată înainte de termen", în tandem cu diminuarea/excluderea condiţiilor necesar de întrunit pentru deţinuţii care solicită eliberarea condiţionată nu ”va spori siguranţa publică şi reduce desocializarea deţinuţilor". De asemenea, Centrul a consemnat rezerva față de cum se va aplica mecanismul de despăgubire pentru preveniţi/deţinuţi pentru condiţii neadecvate în condiţiile în care majoritatea penitenciarelor din Republica Moldova nu satisfac standardele europene, precum și de despre existența riscului unor plăţi substanţiale din bugetul de stat.

Deficiențele aplicării mecanismului compensatoriu au fost reflectate și în Analiza strategică privind aplicarea mecanismului compensatoriu la reducerea termenului de detenție a deținuților şi liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen, efectuată de către Centru în 2019.

Precizăm că, proiectul legii cu privire la suspendarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție a fost elaborat de către Ministerul Justiției, care a indicat că scopul acestuia este reexaminarea procedurii de reducere a pedepsei penale condamnaților deținuți în condiții precare de detenție, în contextul identificării unui mecanism viabil care să asigure, atât realizarea scopului pedepsei penale, cât și remedierea compensatorie a detenției în condiții necorespunzătoare în Republica Moldova.

Mecanismul perfecționat urmează a fi prezentat până la 1 septembrie.