Centrul Național Anticorupție (CNA) spune că nota informativă la inițiativa de excludere a terenului cu suprafața de 4,823 hа, amplasat pe str.Sprîncenoaia nr.1, municipiul Chişinău, din componența Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți nu explică premisele situației create. Asta pentru că acest teren a fost acordat Zonei Economice mai puțin de jumătate de an în urmă. 

Astfel, în avizul dat de experții anticorupție se menționează că incertitudinea creată și dinamica modificărilor legislative respective crează pericole interesului public. Totodată, proiectul trebuie să fie expertizat obligatoriu de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Într-un final, CNA menționează că, conținutul proiectului în redacția parvenită la efectuarea expertizei anticorupție nu conține factori de risc care să genereze riscuri de corupție, însă autorul urmează să elucideze aspectele invocate în aviz.

Amintim că, la începutul lunii, Cancelaria de Stat a publicat pentru consultări publice propunerea de a excluderea terenului din componența ZEL ”Bălți”. În nota informativă publicată se menționează că potrivit datelor din Registrul bunurilor imobile, terenul este proprietate publică a statului pe care este amplasat sediul Liceul ”Aristotel”. Conform autoritlor, modificarea este necesară pentru a consolida capacitățile statului de administrare a proprietății publice.