Centrul Național Anticorupție a expertizat proiectul legii pentru modificarea Codului contravenţional, care prevede micșorarea sancţiunii prevăzute la art. 330 din Cod și modificarea art. 416, și consideră că micșorările prevăzute creează riscul ca respondenţii nedisciplinaţi să interpreteze micşorarea amenzii contravenţionale drept o încurajare de neglijare în continuare a obligaţiei legale de prezentare a datelor statistice.

Instituția a identificat factori şi riscuri de corupţie (corupere active și pasivă, traffic de influență, abuz de serviciu etc.), notând că este necesară revizuirea proiectului.

Proiectul expertizat prevede micșorarea amenzilor prevăzute de art.330 Cod Contravențional, după cum urmează:

  • de la 50 la 80 de unităţi convenţionale (2.500 – 4.000 lei), la 12 - 42 de unităţi convenţionale (600 – 2.100 lei) în cazul persoanei fizice;
  • de la 120 la 170 de unităţi convenţionale (6.000 – 8.500 lei), la 15 - 45 de unităţi convenţionale (750 – 2.250 lei) în cazul persoanei cu funcţie de răspundere și
  • de la 250 la 350 de unităţi convenţionale (12.500 – 17.500 lei), la 45 - 55 de unităţi convenţionale (2.250 – 2.750 lei) în cazul amenzilor aplicate persoanei juridice.

Micșorarea a fost argumentată de autori prin faptul că pedeapsa prevăzută în prezent este prea aspră în raport cu fapta săvârșită și nu este exclus faptul că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere). 

CNA susține însă că mărimea amenzilor anterioare, stabilire la art. 330 Cod contravenţional era mai mult simbolică decât practică (de la 400 lei până la 1400 lei). Reducerea în jumătate a amenzii, în cazul achitării acesteia în decurs de 72 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale, transformau, potrivit instituției, obligaţia prezentării datelor statistice, de către respondenţi, în una mai mult formală. Drept rezultat, respondenţii se eschivau de la obligaţia prezentării datelor statistice, ori se limitau la prezentarea necalitativă sau în volum incomplet a datelor statistice.

CNA mai susține că, spre deosebire de Serviciul Fiscal de Stat, care în cazul neexecutării obligaţiilor fiscale are posibilitatea de a suspenda operaţiunile la conturile bancare ale contribuabililor, de a sechestra bunuri şi a aplica alte măsuri, iar Biroul Naţional de Statistică nu are alte pârghii eficiente pentru îmbunătăţirea disciplinei de raportare statistică.

CNA a recomandat în acest sens completarea proiectului cu o nouă prevedere, privind excluderea cifrei ”330" de la art. 402 alin. (1) Cod contravenţional, care prevede că aceste contravenții se examinează de către autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor sau de către Serviciul Fiscal de Stat și nu de către Biroul de Statistică.

De asemenea, CNA a solicitat completarea Notei informative cu informații care să argumenteze necesitatea modificării mărimii amenzilor cu încălcarea termenului legal de 6 luni de la ultima modificarea a acestora.

Instituția a mai indicat în raportul de expertiză că mărimea amenzilor pentru încălcarea disciplinei de raportare statistică în Republica Moldova este cea mai mică dintre amenzile aplicate în ţările din regiune. Astfel, limitele maxime ale amenzilor sunt următoarele: Republica Moldova - 17,5 mii MDL; Federaţia Rusă - 150 mii ruble ruseşti, echivalentul a - 38,8 mii MDL; Belarus - 200 unităţi convenţionale, echivalent 40,4 mii MDL; România - 100 mii lei (RON), echivalentul a 409,6 mii MDL.

Anterior, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova și-a exprimat îngrijorarea în raport cu mărimea amenzilor, majorate în octombrie 2018.

Până atunci, mărimea acestora a fost echivalentă celor propuse prin proiect.

Asociația a menționat atunci despre dezechilibrul între sancțiuni și gravitatea încălcărilor, menționând că se va adresa oficial către structurile guvernamentale pentru ameliorarea situației create.

Amintim că Guvernul și-a asumat răspundere pentru aprobarea micșorărilor – o procedură specială potrivit căreia documentul nu se aprobă de Parlament, ci se consideră adoptat prin asumarea răspunderii.

În cazul aprobării proiectului, art. 330 din Cod va avea următorul cuprins: ”Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, cu excepția informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice,se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.