Experții anticorupție susțin că proiectul de lege prin care se propune ca președintele și vicepreședintele interimar al Curții Supreme de Justiție (CSJ)  să fie desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trebuie redactat deoarece conține riscuri de corupție.

Aceștia au constatat lipsa stabilirii criteriilor de selecție a candidaților la asigurarea interimatului funcțiilor de președinte și vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție, fapt ce poate contribui la promovarea în funcții de conducere în condiții incerte, susceptibile de manifestarea unor comportamente corupționale.

Experții mai spun că conform cadrului legal, Curtea Supremă de Justiție este instanța judecătorească supremă investită cu competența asigurării aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, precum și soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor, astfel contribuind la constituirea unui stat de drept.

Astfel, art.91 alin.(3) și (4) din Legea nr.789/1996 stabilește criteriile de selecție a candidaților care vor asigura interimatul funcțiilor de președinte și vicepreședinte a Curții Supreme de Justiție, fiind strict delimitate - funcția deținută de către candidat și vechimea de muncă în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Potrivit proiectului examinat, condiția de desemnare se propune a fi doar calitatea de judecător, nefiind specificate alte criterii de selecție, deși funcțiile propuse spre ocupare sunt de importanță majoră pentru asigurarea funcționării eficiente și integre a Curții Supreme de Justiție cât și a sistemului judecătoresc în ansamblu.

Prin urmare, desemnarea candidaților pentru asigurarea funcțiilor de top management în cadrul Curții, chiar și pe perioade scurte de timp, necesită o abordare asumată, bazată pe criterii de selecție transparente, echitabile și corespunzătoare nivelului de responsabilitate atribuit funcției.

Suplimentar, conform art.116 alin.(4) din Constituție se statuează că numirea judecătorilor în funcțiile de președinte, vicepreședinte și judecător la Curtea Supremă de Justiție se realizează de către Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, candidații având o vechime în funcția de judecător de

peste 10 ani. Astfel, experții consideră asigurată realizarea unei selecții riguroase pentru accederea în funcții în cadrul Curții - în rezultat, se prezumă că, candidații pentru exercitarea interimatului nu pot fi desemnați din rândul judecătorilor din alte instanțe judecătorești, având o vechime mai mică decât cea stabilită pentru numire, fapt ce trebuie menționat în normele propuse spre modificare.

În caz contrar, autoritatea competentă de desemnare în funcțiile nominalizate poate interpreta abuziv norma, în lipsa unor criterii transparente de selecție, în favoarea unor candidați nepotriviți pentru funcțiile de conducere din cadrul Curții Supreme de Justiție, astfel pereclitând activitatea întregului sistem judecătoresc.