Aparatul administrativ al CNAJGS anunță concurs de selectare a doi consultanți. Angajarea se va face pe perioadă determinată, și anume pe perioada aflării titularilor în concediul de îngrijire a copilului. La concurs pot participa persoane care au studii juridice superioare. Potrivit anunțului publicat de Consiliu, vechimea în muncă în domeniul justiției și experiența managerială constituie un avantaj.

.Candidații trebuie să posede cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • legislația ce vizează asistența juridică garantată de stat;
 • elaborarea și implementarea documentelor de politici publice;
 • procedura de organizare și desfășurare a achizițiilor publice;
 • planificarea bugetară;
 • colectarea de fonduri, scrierea și implementarea de proiecte (experiență în calitate de manager de proiect va constitui un avantaj);
 • tehnica legislativă;
 • operațiuni la calculator Word, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoașterea limbilor (cunoașterea limbii de stat şi a limbii ruse este obligatorie. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj).

Dosarul candidatului va include:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia actului de studii care confirmă pregătirea profesională (sau confirmarea că efectuează studiile în domeniul juridic);
 • CV-ul candidatului;
 • scrisoare de motivare;
 • alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa.

Data limită pentru depunerea dosarelor:1 octombrie, ora 16:00. Candidatul urmează să depună dosarul de participare la sediul Aparatului administrativ al CNAJGS, adresa: MD – 2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr. 1 bl. ”1A”, bir. 94. sau la adresa de e-mail: aparat@cnajgs.md.