Casa Naţională de Asigurări Sociale a anunțat că serviciul în format electronic ”e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii” a fost completat cu opţiunea indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni (pentru persoanele asigurate).

Așa dar, prin intermediul site-ului oficial a instituţiei www.cnas.md sau prin a portalului serviciilor publice: servicii.gov.md, familiile cu copii pot depune în mod electronic cererea pentru stabilirea următoarelor tipuri de indemnizaţii:

  • indemnizaţia unică la naşterea copilului;
  • indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (pentru persoanele asigurate) – până la împlinirea vârstei de 3 ani şi până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni;
  • indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (pentru persoanele neasigurate);
  • indemnizaţia paternală;
  • indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

De menționat, că datele personale ale solicitantului şi copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei. Astfel cererea electronică se acceptă numai în cazul în care solicitantul şi copilul sunt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei şi când se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

Reamintim că, în cadrul serviciului în format electronic ”e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii” poate fi verificată etapa de prelucrare a cererii depuse în mod electronic prin accesarea opţiunii ”Verifică statutul”.