Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a efectuat transferurile pentru toate prestaţiile sociale în marime de circa 382,7 mln lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.

Pentru indemnizaţia de maternitate s-au transferat 52,8  mln lei pentru 1.972 beneficiari, iar pentru cea paternală - 1,8 mln lei pentru 368 beneficiari. Pentru indemnizaţia unică la naşterea copilului s-au transferat 24,6 mln lei pentru 3.072 beneficiari. Pentru indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani s-au transferat 89,2 mln lei pentru circa 47.248 beneficiari. Pentru indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină s-au transferat 1 mln lei pentru 1.507 beneficiari. Pentru indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani s-au transferat 26,3 mln lei pentru 37.485 beneficiari.

Totodată, au fost efectuate transferurile pentru celelalte 14 prestaţii sociale, cum ar fi compensaţii, alocaţii, ajutorul social, ajutorul pentru şomaj, ajutorul pentru perioada rece a anului.

Pentru a primi banii prin intermediul băncii, beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia la care a fost deschis contul salarial sau social. În cazul în care beneficiarul nu este deţinător de card, banii pot fi primiți în orice oficiu poştal, indiferent de locul înregistrării la domiciliu.

Casa Națională îndeamnă beneficiarii de prestaţii sociale să ridice de la oficiile poștale mijloacele banești care li se cuvin. La sfârșitul fiecării luni sumele nesolicitate sunt restituite pe contul corespunzător al CNAS şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.