Casa Națională de Asigurări Sociale a informat că începând cu 1 februarie la completarea tabelului nr. 2 din ”Darea de seamă IPC 21” a apărut oportunitatea de declarare a derivatelor pentru codurile funcțiilor din Clasificatorul profesiilor din Republica Moldova. De menţionat că această opțiune a fost realizată la solicitarea contabililor din mai multe entități economice, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Pentru perioadele anterioare nu a existat posibilitatea de declarare corectă a unor funcții de adjuncți, spre exemplu, contabil șef-adjunct, director-adjunct etc. Imposibilitatea indicării acestor coduri duce la denaturarea informației reflectate în conturile persoanelor asigurate. Totodată, introducerea câmpului respectiv nu implică careva acțiuni sau efort suplimentar din partea entităților economice.

Reamintim că, la completarea ”Dării de seamă IPC 21” se utilizează în continuare Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014. Pentru funcțiile existente la întreprindere se selectează codul corespunzător din Clasificator care conține 6 simboluri. Pentru declararea funcțiilor derivate se vor selecta din Clasificator încă 2 simboluri suplimentar.