Judecătoarea Curții Supreme de Justiție (CSJ), Luiza Gafton, a obținut câștig de cauză în instanța supremă în litigiul cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), căreia i-a solicita recalcularea pensiei. 

Magistrata s-a plâns în instanță că instituția îi calculează pensia pentru vechime în muncă din salariul judecătorului de primă instanță.

Având în vedere că în mai 2017 a fost numită magistrat la CSJ, unde ridică un salariu mai mare (28.486 de lei lunar), magistrata a solicitat CNAS recalcularea pensiei începând cu iunie 2017 în baza acestei remunerări.

Instituția a refuzat, invocând prevederile art. III din Legea nr. 60 din 04 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 16 mai 2014, care prevede că judecătorii care beneficiază de plata pensiei, dar continuă să activeze în funcția de judecător vor primi pensie în mărimea stabilită la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Magistrata a considerat refuzul drept ilegal, menționând că asigurarea cu pensii a judecătorilor este reglementată prin legi speciale, cum ar fi Legea cu privire la statutul judecătorului și Legea privind sistemul public de pensii, iar actul în temeiul căruia pârâta și-a exprimat refuzul de a-i recalcula pensia pentru vechimea în muncă nu poate fi aplicat în cazul ei.

Prima instanță a admis cererea și a obligat CNAS să recalculeze pensia Luizei Gafton începând cu 9 iunie 2017, ținând cont de salariul de funcție a judecătorului CSJ. CNAS a depus apel, dar acesta a fost respins.

Ulterior instituția a depus și recurs, iar printr-o încheiere irevocabilă CSJ din 29 mai și acesta a fost declarat inadmisibil. Prin urmare, CNAS urmează să recalculeze pensia magistrate conform solicitării.

Potrivit Declarației de avere și interese, în 2018, Luiza Gafton a ridicat o pensie de 124.800 de lei.