Soția unui fost judecător, care a decedat, a obținut în instanță dreptul de a beneficia de 50% din pensia soțului său, după ce Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a refuzat să-i achite acest coeficient.

Femeia a invocat că soţul său beneficia de pensie pentru vechime în muncă ca judecător în mărime de 16.853 lei lunar și că ea întruneşte toate circumstanţele de fapt şi de drept pentru care să beneficieze de pensia de urmaş.

Reclamanta a mai menţionat că este pensionară, s-a aflat în căsătorie cu fostul judecător timp de 52 de ani şi nu s-a recăsătorit după decesul acestuia. Totodată, aceasta a declarat că are un stagiu de muncă de aproximativ 40 de ani, având o pensie de numai 1.770 de lei, care nu-i ajunge pentru achitarea serviciilor comunale şi medicamentelor elementare, necesare unui om în etate, iar CNAS refuză să-i stabilească şi să-i achite pensia de urmaş de care poate beneficia legal.

Astfel, femeia a cerut în instanță obligarea CNAS de a-i stabili pensia de urmaş în mărime de 50% din pensia soţului susţinător decedat, care la momentul adresării cererii constituia 8.426 de lei.

Reclamanta a obținut câștig de cauză în instanțele de toate nivelel și, prin urmare, va beneficia de 50% din pensia soțului decedat.

Magistrații au arătat că reclamanta întruneşte toate condiţiile legale pentru a beneficia de pensia de urmaş, iar CNAS, contrar sarcinii pozitive de probaţiune, nu a demonstrat legalitatea calculelor efectuate anterior şi nici existenţa vreunor temeiuri legale de a limita dreptul intimatei la pensia de moştenitor în limita sumei oferite.