Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat candidatura lui Vitalie Polivencu pentru exercitarea atribuțiilor funcției de administrator special provizoriu  al ”Moldasig” SA - pe perioada acțiunii Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 6 noiembrie 2020.

Potrivit unui comunicat de presă, autoritatea de supraveghere, pentru menținerea siguranței financiare a entității și asigurarea unei gestiuni regulamentare și exigente, a condiționat exercitarea atribuțiilor corespunzătoare printr-un set de cerințe adiționale. Nu se precizează însă care ar fi acestea.

Anterior, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a respins ”ca inadmisibilă Cererea prealabilă privind anularea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/1 referitor la administrarea specială în cadrul ”Moldasig” SA din 10 decembrie 2020 și suspendarea executării actului administrativ contestat”, depusă de avocatul Ion Crețu în calitate de reprezentant împuternicit de persoana juridică străină ”Wesna” LTD.

Comisia susține că decizia a fost luată urmare a constatării necorespunderii mandatului avocatului cerințelor legislației în vigoare, și anume: lipsa elementelor obligatorii - numele și prenumele administratorului; precum și a neprezentării actelor care ar confirma capacitatea de folosință a societății reprezentate și împuternicirile administratorului acesteia (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (din țara de origine).