Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat prospectele de oferte publice pentru efectuarea primelor emisiuni de obligațiuni anunțate de către Primăriile din Sîngera și Ceadîr-Lunga. Emisiunile de obligațiuni inițiate de cele două autorități publice locale reprezintă o premieră pentru piața de capital din Republica Moldova, sursele financiare atrase prin intermediul emisiunii, urmând a fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de infrastructură în cele două localități.

Prospectul de ofertă înregistrat de Primăria Sîngera prevede emisia publică de obligațiuni de clasa I (cu termen de circulație de 2 ani) și de clasa II (cu termen de circulație de 3 ani), cu o valoare nominală totală de 4,5 milioane lei (1.000 lei valoarea nominală per obligațiune). Astfel, finanțările rambursabile contractate de Primăria Sîngera sub forma emisiunilor de obligațiuni vor fi folosite pentru aprovizionarea cu apă potabilă a gospodăriilor din localitate și construcția rețelei de apeduct în zonele în care aceasta lipsește (cartierul nou Sîngera-Revaca, de care ar urma să beneficieze circa 300 de gospodării).

La rândul său, prospectul de ofertă înregistrat de Primăria Ceadîr-Lunga vizează emisia publică de obligațiuni municipale de o singură clasă (cu termen de circulație de 3 ani), cu o valoare nominală totală de 3 milioane lei  (1.000 lei valoarea nominală per obligațiune). Sursele acestei emisiuni de obligațiuni urmează a fi utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii locale, în particular reconstrucția a 11 drumuri și trotuare din municipiu.

Rata de dobândă la ambele oferte publice variază între 6,5-6,7 la sută anual, acestea fiind intermediate de BC ”Victoriabank” SA.

Conform legislației naționale, obligațiunile emise de autoritățile publice locale sunt instrumente de datorie pentru a obține finanțare, de regulă pentru investiții capitale.

În opinia autorității de supraveghere, obligațiunile emise de autoritățile publice locale pot servi drept un imbold pentru înviorarea pieței de capital și diversificarea oportunităților de afaceri pentru potențialii investitori.