Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a autorizat înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni emise de Primăria or. Sîngera în sumă de 4.500.000 lei în număr de 4.500 obligațiuni cu următoarele caracteristici:

  • obligațiuni nominative, de clasă I, cu termen de circulație 2 ani, volumul emisiunii 2.000.000 lei, în număr de 2.000 unități, cu valoarea nominală 1.000 lei per obligațiune, cu rata dobânzii fixă de 6,5% anual, achitată semianual;
  • obligațiuni nominative, de clasa II, cu termen de circulație 3 ani, volumul emisiunii 2.500.000 lei, în număr de 2.500 unități, cu valoarea nominală 1.000 lei per obligațiune, cu rata dobânzii 6,7% anual, achitată semianual.

Totodată, a fost autorizată înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni emise de Primăria mun. Ceadîr-Lunga în sumă de 3.000.000 lei în număr de 3.000 obligațiuni, de clasa I, termen de circulație de 3 ani, rata dobânzii fixe de 6,6% achitată trimestrial cu valoarea nominală de 1.000 lei.

Amintim că, la începutul acestei luni, CNPF a aprobat prospectele de oferte publice pentru efectuarea primelor emisiuni de obligațiuni anunțate de către Primăriile din Sîngera și Ceadîr-Lunga. Emisiunile de obligațiuni inițiate de cele două autorități publice locale reprezintă o premieră pentru piața de capital din Republica Moldova, sursele financiare atrase prin intermediul emisiunii, urmând a fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de infrastructură în cele două localități.

Conform legislației naționale, obligațiunile emise de autoritățile publice locale sunt instrumente de datorie pentru a obține finanțare, de regulă pentru investiții capitale.

În opinia autorității de supraveghere, obligațiunile emise de autoritățile publice locale pot servi drept un imbold pentru înviorarea pieței de capital și diversificarea oportunităților de afaceri pentru potențialii investitori.