Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat prin derogare de la prevederile actelor normative aferente reglementării raportării de către participanții profesioniști la piața asigurărilor, prelungirea până la 29 mai, a termenului de prezentare și de publicare a Raportului cu privire la auditul situațiilor financiare aferente anului 2019 și a Raportului/opinia actuarului care a făcut parte din echipa de audit.

Totodată, a prelungit până la 1 septembrie, termenul de prezentare a Raportului asupra constatărilor efective aferente auditului în scop de supraveghere pentru anul 2019 în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

De asemenea, a extins până la 5 luni de la încheierea anului financiar, a termenului de publicare pe pagina web oficială a asigurătorului a situațiilor financiare individuale și/sau consolidate auditate complete (inclusiv notele explicative) și Raportul de audit corespunzător.

Regulatorul a mai prelungit până la 15 mai, termenul de prezentare a rapoartelor specializate ale asigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, aferente trimestrului I, 2020.