Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a rămas fără Consiliu de administrație. Asta după ce Parlamentul a aprobat o hotărâre prin care au fost revocați din funcție: 

  • Valeriu Chițan -  președinte; 
  • Nina Dosca - vicepreședinte; 
  • Iurie Filip -  vicepreședinte; 
  • Victor Captari -  membru; 
  • Viorel Miron -  membru.

Hotărârea intră în vigoare la data adoptării. În hotărâre este menționat că decizia Parlamentului poate fi contestată în instanța de judecată în termenul prevăzut de art. 209 din Codul administrativ