Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a suspendat circulația a 480.000 acțiuni ordinare nominative nou-emise de ”Moldasig” SA, până la verificarea tuturor circumstanțelor aferente somațiilor executorului judecătoresc Maxim Romaliischi din 12 martie înaintate către ”Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA.

În același timp, autoritatea de supraveghere a sesizat organele de resort să examineze, prin prisma competențelor conferite de lege, acțiunile persoanelor implicate în tranzacția de împăcare din 2 martie, încheiată între ”Moldasig” SA, în persoana organului executiv ”Confidențial-Audit” SRL, reprezentată prin procură de Doboș Ruslan, ”Prodromos Limited”, ”Denton Enterprise” Ltd și ”Rook Invest” Ltd privind restabilirea dreptului de proprietate asupra acțiunilor societății în cauză.

CNPF enunță ca, ”Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA a fost notificat de către executorul judecătoresc Maxim Romaliischi (același executor judecătoresc care a pus în executare Încheierea Judecătoriei Râșcani din  6 noiembrie 2020) privind executarea mai multor somații ce țin de restabilirea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare emise de ”Moldasig” SA pentru ”Prodromos Limited” (19,98%), ”Denton Enterprise” Ltd (19,99%) și ”Rook Invest” Ltd (9,87%). Astfel, executorul judecătoresc a pus în aplicare tranzacția de împăcare între foștii acționari ai companiei ”Moldasig” SA (declarați anterior de CNPF cu activitate concertată) și Ruslan Doboș (neangajat al ”Moldasig” SA, neevaluat (CNPF) potrivit criteriului de bună reputație și integritate profesională. Potrivit CNPF, Doboș este fost director financiar al CA ”Asito” SA și ar avea antecedente penale pentru încălcări grave în gestiunea entității date.

Totodată, CNPF precizează că ”Rook Invest” Ltd nu figurează în deciziile emise de CNPF în calitate de fost acționar al ”Moldasig” SA, iar valorile mobiliare ce au aparținut ”Prodromos Limited” și ”Denton Enterprise” Ltd au fost anulate, respectiv, radiate din Registrul de stat al valorilor mobiliare. Prin urmare, prin tranzacția de împăcare realmente se urmărește restabilirea unor bunuri inexistente.

CNPF mai spune că se cuantifică concluzia potrivit căreia, în rezultatul tranzacției de împăcare din 2 martie, părțile însușesc bunurile ce sunt înscrise pe conturile ”Moldasig” SA (acțiunile nou-emise (Hotărârea CNPF nr. 15/4/2017)), delapidând averea statului, cu folosirea abuzivă a situației de serviciu, prejudiciul material cauzat statului cifrându-se la valoarea de 88,3 miliaone lei - infracțiune prevăzută în art. 191 alin. (2) lit. d) Cod penal (Delapidarea averii străine cu folosirea situației de serviciu).

Comisia Națională mai menționează că toate operațiunile/tranzacțiile prenotate sunt o consecință a Încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 6 noiembrie 2020, emisă de judecătorul Olesea Țurcanu.

CNPF afirmă că dosarul ”Moldasig” SA este unul fără precedent și de rezonanță, în condițiile în care, după aproape trei ani, actele emise de autoritatea de supraveghere au fost suspendate de către instanța de judecată, iar foștilor deținători le-a revenit dreptul de a administra provizoriu societatea și a gestiona pachetul de acțiuni nou-emise, prerogative cu care CNPF este investită prin Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări. Astfel, Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani), arogându-și atribuții improprii, a dispus înlăturarea regulatorului (CNPF) de la exercitarea funcției de supraveghere a unui participant profesionist al pieței.

Regulatorul mai remarcă că judecătorul Olesea Țurcanu, în cadrul examinării cauzei ”Wesna” LTD vs CNPF, a suspendat executarea actelor emise de autoritate în perioada 2016-2017 aferente acționariatului neconform exigențelor fit&proper, instituind administrarea specială provizorie, organ executiv unipersonal al ”Moldasig” SA fiind desemnată compania de audit ”Confidențial–Audit” SRL; atribuțiile consiliului societății fiind transmise companiei de audit ”Altimeea” SRL cu delegarea către aceasta a gestiunii pachetului de acțiuni nou-emise în număr de 450.100 unități.

Este important faptul că justiția a avut abordări diferite, având în examinare cereri similare privind aplicarea măsurilor de asigurare depuse de către foștii acționari ai ”Asito” SA, ”Alliance Insurance Group” SA și ”Moldasig” SA. Astfel, în cazul primelor două entități deciziile emise de instanță, fiind defavorabile reclamanților (foștilor acționari), pe când în situația ”Moldasig” SA – hotărârea enunțată a fost în favoarea foștilor acționari, respectiv, autoritatea publică de resort (statul) fiind înlăturat provizoriu de la gestiunea societății în cauză.

Mai mult, au fost ignorate argumentele și probatoriul prezentat instanței de către CNPF și au fost adoptate decizii diametral opuse  - în cazul litigiilor similare intentate de ”Windon&Flanders” (fost acționar al ”Asito” SA) și ”Bellefond Invest Limited” (fost acționar al ”Alliance Insurance Group” SA) în raport cu deciziile CNPF, cererile acestora fiind respinse. A se remarca, în acest sens: Curtea de Apel prin decizia din 4 februarie a menținut în vigoare hotărârea Judecătoriei Râșcani, iar recursul declarat de ”Bellefond Invest Limited” a fost respins.

Reprezentanții”Moldasig” SA nu au comentat, deocamdată, declarațiile CNPF.