Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a decis retragerea licenței CA ”Moldova-Astrovaz” SA pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, cuprinsă în Clasa a 10-a ”Asigurări de răspundere civilă auto”. De asemenea, societății i s-a suspendat pentru trei luni licența pentru alte activități de asigurare (asigurări generale).

Totodată, CNPF a interzis asigurătorului încheierea unor noi contracte de asigurare (reasigurare) și a prelungirii contractelor în vigoare.

Compania mai este impusă să onoreze obligațiile asumate prin asigurarea protecției intereselor persoanelor asigurate prin contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior suspendării licenței și depunerea la CNPF, în decurs de 5 zile lucrătoare, a formularului de licență.

De asemenea, trebuie să efectueze inventarierea dosarelor ”Carte Verde” deschise și să le transmită către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule pentru gestionare.

În aceeași ședință, autoritatea de supraveghere nonbancară a dispus suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale CA ”Moldova-Astrovaz” SA.

CNPF susține că actele administrative prenotate constituie o reacție promptă a regulatorului, potrivit căruia societatea menționată a perpetuat o ”...gestiune operațional-financiară păguboasă, exprimată prin neadecvarea la capital, prin sustrageri considerabile de fonduri și prin subscrieri disproporționate, soldată cu lipsă de lichidități, astfel cererile de despăgubiri (la situația din 20 aprilie 2021) neonorate aferente RCA internă însumând 3,8 milioane lei și RCA externă, respectiv, cca.10 miliaone lei – ceea ce expune emitenții de certificate ”Carte Verde” la costuri suplimentare semnificative, respectiv, la deteriorarea credibilității pieței de asigurări per ansamblu pe plan extern”.