În contextul evenimentelor recente cauzate de pandemia COVID-19 și în scopul facilitării activităților operațional-financiare ale participanților profesioniști ai pieței financiare nebancare, Comisia Națională a Pieței Financare (CNPF) a dispus un pachet de măsuri asociate eforturilor autorităților statului și instituțiilor de resort aferente diminuării efectelor crizei pandemice, aprobând măsuri ce vizează entitățile supravegheate. Mai exact, CNPF e decis reeșalonarea plăților regulatorii de funcționare.

Astfel, plățile regulatorii de funcționare ale societăților de asigurare, intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări pentru lunile martie – iunie se vor achita până în data de 25 iulie.

Plățile asociațiilor de economii şi împrumut/Asociației Naționale Centrale, organizațiilor de creditare nebancară şi ale birourilor istoriilor de credit se efectuează:

  • pentru trimestrul I - până la 25 iulie 2020;
  • pentru trimestrul II - până la 25 octombrie 2020;
  • pentru trimestrul III - până la 25 noiembrie 2020.