Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a hotărât să instituie supravegherea specială a SA ”Asito Direct” și SA ”Alliance Investments Group” până la onorarea tuturor obligațiilor de plată asumate în baza contractelor de asigurare.

Potrivit unei hotărâri a Comisiei, în urma unor controale s-a decis să se prescrie societăților conformarea necondiționată cerințelor regulamentare și remedierea imperfecțiunilor/carențelor constatate în cadrul controlului, mai cu seamă:

- formarea şi menținerea rezervelor tehnice de asigurare suficiente îndeplinirii obligațiilor ce rezultă din contractele de asigurare și a cotei reasigurătorului aferente rezervelor tehnice;

- reflectarea valorii activelor admise în fondurile asiguraților potrivit cerințelor cadrului normativ aferent;

- respectarea prescrierilor autorității de supraveghere, inclusiv a termenelor prestabilite, întru evitarea riscului de neonorare a obligațiilor contractuale în raport cu asigurații; SA ”Asito Direct”:

- calcularea provizionului pentru litigii;

- rezilierea contractului de reasigurare a excesului de daună la asigurarea facultativă a riscurilor financiare;

- recuperarea incontestabilă și integrală a tuturor creanțelor restante și dobânzilor aferente expirate;

- optimizarea cheltuielilor administrative, inclusiv prin reducerea numărului de personal la nivelul de până la cinci unități.

Totodată, societățile vor lua toate măsurile necesare notificării sau comunicării asiguraților, atât cu privire la posibilitatea acestora de a rezoluționa contractele de asigurare încheiate, cât și cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, prin acordul părților.