Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că, compania de asigurări ”Klassika Asigurări” SA a achitat dividende către acționarii săi cu încălcarea legislației.

Prin intermediul unui comunicat de presă, CNPF precizează faptul că acționariatul companiei a fost avizat, în data de 8 iulie, despre suspendarea de jure a drepturilor de acționar, urmare a nerespectării Legii cu privire la asigurări.

Ulterior, în data de 15 iulie, CNPF a suspendat operațiunile bancare ale societății date și a dispus operarea cu mijloacele bănești și cu activele entității, doar cu acordul prealabil al autorității de supraveghere, iar în data de 29 iulie a instituit procedura de administrare specială provizorie la CA ”Klassika Asigurări” SA, având în vedere neîntrunirea de către această entitate a normelor aferente gradului de solvabilitate.

CNPF menționează că aceste măsuri restrictive au fost impuse în baza rezultatelor controlului efectuat în cadrul societății, potrivit căruia s-a constatat, printre altele, că deși entitatea se confruntă cu creșterea deficitului de active eligibile, aceasta și-a asumat riscul de a achita dividende în avans pentru perioada 2018 și ianuarie 2019, punând în pericol solvabilitatea companiei.

Decizia de repartizare a beneficiului în avans a fost luată de ”Klassika Asigurări” SA încă în 6 februarie, achitarea fiind efectuată în aceeași zi, entitatea încălcând, în acest sens, toate termenele de prescripție aferente dezvăluirii informației în calitate de emitent al valorilor mobiliare.