Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) impune noi restricții pentru administratorii SA”Moldasig”.

Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul de Administrație - organ decizional al autorității de supraveghere nebancară - autosesizându-se și ”luând notă de circumstanțele exercițiului de aplicare de către ”Confidential-Audit” SRL și ”Altimeea” SRL a administrării provizorii ”MOLDASIG” SA, pentru a nu perturba buna gestiune operațional-financiară și investițională, asigurând astfel condiții optime de conservare a activelor Societății”, a operat completări la Ordonanța nr. 53/6 din 10.11.2020, potrivit cărora, ”se interzice, fără acordul prealabil al Comisiei Naționale, efectuarea tranzacțiilor cu activele asigurătorului și activele emitenților, în care ”Moldasig” SA deține acțiuni și care participă la acoperirea rezervelor tehnice și calculul ratei de solvabilitate”.

Recent, CNPF a decis suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale ”Moldasig” SA, operațiunile de extragere a mijloacelor bănești urmând a fi efectuate în exclusivitate cu acordul prealabil al autorității de supraveghere. De asemenea, a interzis efectuarea tranzacțiilor cu activele asigurătorului fără acordul prealabil al Comisiei Naționale.