Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat un proiect de lege ce vizează activitatea agențiilor de rating de credit pe piața de capital. Potrivit autorității, documentul are drept scop executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, precum și Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022.

Un alt proiect de lege aprobat de către CNPF vizează modificarea Legii privind piața de capital pentru coroborarea legislației privind piața de capital cu modificările recente operate în mai multe acte legislative, inclusiv: Legea contabilității și raportării financiare, Codul administrativ, Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

De asemenea, autoritatea a aprobat o hotărâre de modificare a Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare. Documentul are drept scop îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul ofertelor de preluare și a procedurilor de retragere a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari. Totodată, hotărârea ajustează prevederile Regulamentului cu normele din Legea privind activitatea băncilor și Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

Documentele integrale nu au fost, încă, publicate de CNPF. Propunerile de modificări legislative au fost transmise Ministerului Finanțelor și urmează să fie supuse consultării publice.