Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prescris repetat reprezentanților a 38 de emitenți de valori mobiliare să asigure executarea necondiționată a măsurilor aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni către Depozitarul central unic, conform prevederilor pct. 2.1.1. din Hotărârea CNPF nr. 10/2 din 09.03.2020.

Printre emitenții avertizați se regăsesc companii precum: Moldcell, Lafarge Ciment, Zorile, Natur Bravo sau Rompetrol Moldova.

Companiile au la dispoziție 10 zile să se conformeze, altfel riscă să fie sancționate.

CNPF a început procedura de verificare a datelor aferente acţiunilor deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni în luna aprilie. Verificarea va cuprinde: balanţa valorilor mobiliare plasate, aflate în circulaţie şi de tezaur, prin contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu datele deţinute de CNPF, custozii şi emitenţii de valori mobiliare

.