Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) somează ”Moldauditing” SRL să prezinte rapoartele de audit în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale SA ”Acord Grup” SA, CA ”Garanție” SA și SAR ”Moldcargo” SA, în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor. Termenul limită este1 septembrie. Compania este atenționată să respecte necondiționat termenul stabilit.

De altfel, în cadrul aceleiași ședințe CNPF a aprobat Societatea de audit ”Primaudit Company” SRL să efectueze misiunile de audit în cadrul companiei ”Moldasig” SA, după cum urmează:

- auditului situațiilor financiare pentru perioada de gestiune 2021;

- auditului în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor).