Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) intenționează să modifice aplicarea sistemului ”bonus-malus”. Autoritatea a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă).    

Proiectul prevede aplicarea sistemului ”bonus-malus” prin stabilirea istoricului daunelor urmare a accidentelor provocate de persoanele ce posedă contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto atât internă cât și externă.

În prezent sistemul ”bonus-malus” se aplică pentru persoanele asigurate, dar care nu dețin permis de conducere, ceea ce duce la majorarea neechitabilă a claselor de bonus persoanelor respective. În acest sens, se propune aplicarea sistemului ”bonus-malus” pentru persoanele obligatoriu care dețin permis de conducere și au dreptul de a participa la trafic.

Totodată, autorii proiectului susțin că, potrivit datelor Sistemului RCA Data, pentru persoanele domiciliate în stânga Nistrului sau în municipiul Bender, contractele de asigurarea se perfectează manual, însă din lipsa documentelor de identitate se perfectează contractele prin introducerea aleatorie a câmpului cu informația privind IDNP. Aceasta, de multiple ori provoacă deficiențe tehnice la încheierea ulterioară a contractelor de asigurare și aplicarea incorectă a sistemului ”bonus-malus”. În acest context, a fost remisă o interpelare la  Biroul Politici de Reintegrare și Agenția Servicii Publice privind posibilitatea identificării după diferite criterii a persoanelor din stânga Nistrului, la care ASP a comunicat că potrivit datelor din Registrul de stat al populației,  persoane din stânga Nistrului (cca 338.244 persoane în creștere) sunt luate la evidență, fiind atribuite număr de identificare de stat, iar alt criteriu în afară de codul de identificare (IDNP), nu poate fi determinat. Prin urmare, se propune completarea Regulamentului cu un punct separat, care prevede că  la încheierea contractelor de asigurare cu o persoană domiciliată în stânga Nistrului sau în municipiul Bender se va aplica coeficientul ”bonus-malus” doar dacă dispune de act de identitate din Sistemul național de pașapoarte cu număr de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP). 

Reieșind din multiplele petiții înregistrate la CNPF, la punctul 12, în cazul contractele de asigurare cu număr nelimitat de utilizatori, se propune de a aplica sistemul ”bonus-malus” pentru persoana vinovată în producerea cazului asigurat potrivit actelor perfectate de organele competente.