Începând cu data de 15 iunie, cercetarea accidentelor de muncă grave și mortale va reveni celor 10 autorități abilitate cu obligațiuni de securitate ocupațională, urmare a reformei administrației centrale. Un proiect în acest sens a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Documentul prevede și instituirea unui Registru de înregistrare a accidentelor de muncă.

Proiectul a fost examinat de Confederația Națională a Patronatului, care menționează că susține crearea acestui Registru, dar totodată insistă asupra faptului ca acesta să conțină și compartimentul bolilor profesionale pentru a evita crearea unui registru separat.

În procesul de consultare și avizare a proiectului, CNPM s-a expus și referitor la procedurile de informare despre accidentele de muncă. Instituția consideră că angajatorul nu poartă obligația să informeze organul sindical de ramură sau interramural despre accidentul produs, or angajatorul nu poate dispune de informația la care organ ierarhic superior a aderat organizația sindicală primară din întreprindere. CNPM mai menționează că în alte circumstanțe nu este clar cum va proceda angajatorul care nu are sindicat în întreprindere.