Sindicatele propun Ministerului Finanțelor să includă în politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 a deducerii plăților în favoarea lucrătorului pentru recuperarea cheltuielilor suportate de acesta în desfășurarea muncii la distanță.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a prezentat Ministerului Finanțelor Moldova avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative care vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022. Propunerile CNSM sunt:

Deducerea plăților în favoarea lucrătorului pentru recuperarea cheltuielilor suportate de acesta în desfășurarea muncii la distanță, în modul stabilit de Guvern;

Revenirea la scutirea tichetelor de masă de plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat, fapt care ar încuraja întreprinderile să contribuie la alimentarea salariaților lor;

Restabilirea scutirii acordate pentru soț/soție, pornind de la faptul că de această scutire se utiliza mai cu seamă în situații când soțul/soția, din diferite motive, nu se puteau angaja în câmpul muncii;

Stabilirea scutirii pentru persoanele întreținute, reieșind din valoarea minimului de existență multiplicat la 12 luni pentru fiecare persoană întreținută;

Restabilirea dreptului la o reducere cu 15% a sumei impozitului pe bunurile imobiliare pentru contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs anterior termenului stabilit de legislație;

Acordarea persoanelor fizice a posibilității de a deduce cheltuielile pentru medicamente, investigații medicale, intervenții chirurgicale, neacoperite de fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv cu privire la testarea pentru identificarea noului tip de coronavirus;

În scopul protejării și susținerii producătorilor autohtoni, afectați atât de efectele pandemiei Covid-19, CNSM propune micșorarea taxei pe valoare adăugată la produse alimentare; articolele din tricotaj; zahărul din sfecla de zahăr; produse cosmetice și produsele de mașini agricole;

Acordarea indemnizației de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului pentru salariații, care conform prevederilor Legii nr. 289/2004 nu întrunesc condițiile privind stagiul de cotizare necesar;

Se propune ca premiul anual să fie stabilit în mărime de 100% din salariul de bază de 50% actualmente, ceea ce presupune o stimulare financiară mai bună a salariaților;

Menținerea unor ritmuri adecvate de majorare a garanțiilor minime în sectorul bugetar, eliminarea decalajului existent față de cuantumul salariului minim în sectorul real al economiei și asigurarea respectării principiului ”salariul egal pentru muncă de valoare egală”;

Se solicită amendarea legislației în vigoare în vederea asigurării acordării premiului anual pentru rezultatele anului 2020 și 2021 pentru personalul din sectorul bugetar;

Scutirea organizațiilor sindicale de taxa de înregistrare. Este de reținut că în contextul asigurării respectării dreptului constituțional al salariaților de a întemeia sindicate, legislația națională nu a mai cunoscut cazuri în care sindicatele, pentru obținerea statutului de persoană juridică, să achite taxe de înregistrare.

Totodată, CNSM propune completarea cu prevederea privind acordarea, ca excepție, a plăților anticipate (avans) în mărime de cel puțin 75% pentru contractele care au ca obiect servicii de organizare a tratamentului balneosanatorial al asigurărilor și a odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival întru asigurarea organizării conforme a odihnei/tratamentului categoriilor de populație menționate.