De multe ori când auzim de noțiuni precum ”fost șef”, ”fost director”, ”fost administrator”, ”fost angajat”, etc., cumva se prezumă că relațiile care reies din natura acestor funcții s-au încheiat. Totuși, unele aspecte rămân și după ruperea acestor raporturi juridice. Or, dacă citim atent contractele noastre de muncă, o să fim surprinși să aflăm (în majoritatea cazurilor) că în momentul când am semnat documentul, ne-am obligat, de exemplu, să păstram confidențialitatea în privința activității angajatorului o perioadă de timp anume după demisie. Sau suntem responsabili, pe o anumită perioadă de timp, de acțiunile noastre, care pot prejudicia fostul angajator, chiar dacă a fost consumat contractul.

Noua versiune a Codului civil nu vrea ”să despartă” pur și simplu administratorii de persoanele juridice care au avut relații contractuale. În acest caz, legiuitorul a intervenit cu mecanisme care să protejeze societățile după ”divorțurile” de administratori. În unele cazuri, aceste despărțiri nu sunt chiar amiabile și, prin urmare, persoana juridică se poate trezi cu surprize din parte persoanei care i-a fost conducător.

Iată de ce noua versiune a Codului civil, în vigoare din 1 martie, a adus reglementări care îl privesc strict pe ”fostul administrator”. Le găsim la articolul 198.

Prin urmare, Codul spune că ”Încetarea calității de administrator, pe orice temei, nu afectează răspunderea persoanei pentru încălcarea obligațiilor în perioada în care era administrator”. Mai simplu spus, chiar dacă administratorul nu mai e administrator, că a plecat de bună-voie sau a fost ”plecat”, acesta va răspunde dacă în perioada cât a exercitat funcția și după a încălcat obligațiile pe care le avea.

Mai mult, fostul administrator, deși nu se mai află în exercițiul funcției, este OBLIGAT să nu folosească informațiile și oportunitățile pe care le știe din perioada când era în funcție. Aici este vorba de alin. (3) și (4) din art. 188 (Obligația de a evita conflictul de interese) prevederi care se referă la administrator, valabile și pentru fostul administrator. Mai exact, acestea se referă la faptul că administratorul trebuie să nu utilizeze în favoarea sa sau a altor persoane bunurile persoanei juridice, a denumirii persoanei juridice sau a calității sale de administrator în cazurile în care desfășoară activități proprii sau prin persoanele sale afiliate. La fel, administratorul trebuie să se abțină de la valorificarea în folos propriu sau al persoanelor sale afiliate a oportunităților de a efectua investiții sau de a desfășura activități pe care le-a cunoscut pe durata exercitării funcției dacă investiția sau activitatea a fost propusă persoanei juridice sau persoana juridică avea în ea un interes economic ori alt interes conform cu scopul urmărit, cu excepția cazului când persoana juridică a refuzat oportunitatea fără influența administratorului.

Fostul administrator este urmărit și de obligația de neconcurență. Dacă până acum am tot întâlnit clauza de neconcurență (unii au și negociat-o), în cazul contractelor de muncă, și tot s-a discutat dacă este sau nu legală, ei bine, acum o întâlnim în noua versiune a Codului civil. Aceasta clauză dacă este acceptată în scris este perfect legală, iar nerespectarea ei atrage consecințe. Despre controversata clauză de neconcurență în cazul contractelor de muncă, citiți aici.

Revenind la fostul administrator, acesta poartă răspundere doar atunci când clauza de neconcurență a fost asumată în scris și nu depășește trei ani din data încetării activității. Obligația de neconcurență o găsim la art. 188 alin. (5) - administratorul trebuie să se abțină de la implicarea, în nume propriu sau prin persoanele sale afiliate, în activități identice, similare sau complementare cu cele desfășurate de persoana juridică. Astfel, dacă persoana care a fost administrator a semnat o clauză de neconcurență, din momentul încetării raporturilor contractuale cu persoana juridică, timp de trei ani nu va avea voie să exercite o activitate similară. Ce se întâmplă în cazul în care nu se respectă clauza de neconcurență? Cu siguranță, se va solicita în instanță repararea prejudiciului. Unele societăți au o activitate care implică cifre cu multe zerouri. Prin urmare, și repararea prejudiciului din partea fostului administrator ar putea ajunge la sume astronomice. La expirarea a trei ani de la încetarea raporturilor contractuale, fostul administrator este liber să facă concurență persoanei juridice.

La fel, fostul administrator este urmărit și de obligația de ”a nu accepta beneficii de la terț ”(art. 189). Dacă în perioada în care era în exercițiul funcției a acceptat vreun beneficiu de la o persoană terță pentru a efectuat o acțiune (inacțiune) în calitate de administrator, atunci va răspunde și pentru acest fapt.  De exemplu, administratorul a acceptat o foaie turistică pentru că a semnat un contract de procurare a biletelor de avion pentru un an întreg de la o anumită firmă.

Fostul administrator răspunde și dacă încalcă obligația de confidențialitate. Acesta trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor deținute în virtutea exercitării funcției a căror dezvăluire ar putea prejudicia interesele persoanei juridice ori ar angaja răspunderea persoanei juridice față de terți. Totuși, pentru ca fostul administrator să răspundă pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, aceasta ar trebui să fi fost prevăzută în contractul dintre administrator și persoana juridică. Drept exemplu, știind politica de prețuri a firmei, fostul administrator consultă companiile concurente în privința prețurilor.

Și pentru că anume contractul este legea părților, fostul administrator răspunde și pentru încălcarea altor obligații rezultate din contractul dintre el și persoana juridică. Tocmai de asta, atunci când semnați un asemenea contract cu persoana juridică, trebuie să citiți fiecare cuvânt, ca să știți exact la ce vă obligați. Dacă clauzele contractuale au fost negociate, acceptate și nu contravin legislației, să știți că răspunderea va surveni în cazul încălcării lor, indiferent dacă vă convine sau nu.

Și pentru a încheia pe o notă pozitivă (a se citi ironic) legiuitorul a pus aproape pe picior de egalitate actualii și foștii administratori, la capitolul răspundere. Și asta pentru că dispozițiile legale privind tragerea la răspundere a administratorului se aplică în mod corespunzător în cazul încălcării de către fostul administrator a obligațiilor sale menționate mai sus. Așadar, fie că ești actual, fie că ești fost, dacă ai încălcat, fii bun și răspunde!