Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești din Moldova și-a reluat activitatea. În data de 5 iunie a avut loc prima ședință a Colegiului, în contextul intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției din 25 mai cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ), Devderea Valeriu, a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență și corectitudine în exercitarea mandatului, accentuînd că aceștia au o mare responsabilitate pentru a asigura funcționarea echidistantă a mecanismului de atragere la răspundere disciplinară.

În cadrul ședinței a fost ales, în unanimitate, președintele Colegiului disciplinar. În această funcție a fost aleasă Svetlana Slusarenco, desemnată în cadrul Colegiului ca reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului.

Ulterior, președintele Colegiului a dispus crearea completelor de admisibilitate formate din: Rusu Lilia, Catan Tatiana și Botnari Veaceslav și, corespunzător, Rusu Cristina, Furdui Ion și Vînaga Corneliu.

Pe parcursul şedinţei au fost abordate şi probleme de ordin administrativ și organizatoric, aferente activității Colegiului.

Prima ședință a completelor de admisibilitate va avea loc la 21 iunie. Tot atunci va fi determinată data și ordinea de zi a ședinței Colegiului disciplinar pentru examinarea în fond a sesizărilor (declarate admisibile).